Diuna Group

Rätt insatsstyrka för språkliga utmaningar

Våra språktjänster är skräddarsydda efter dina behov. Vi arbetar i expressläge – kontakta oss för att få ett kostnadsfritt översättningsprov och en offert.

Vi översätter allt du behöver

…och mer! Ta del av våra tjänster inom översättning och tolkning, lokalisering, transkreation, rådgivning samt datainsamling och annotering för AI-utbildning. 

Allmän och specialiserad översättning

Vi översätter texter inom alla områden för stora företag, små och medelstora företag och offentliga institutioner. Vårt ledningssystem uppfyller kraven i ISO 90001:2015.

Patentöversättning och industriell äganderätt

Vi samarbetar med patentombud som företräder kunder inför Republiken Polens patentverk, förvaltningsdomstolar, WIPO:s internationella kontor, Europeiska patentverket (EPO) och Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO).

Auktoriserad översättning

Denna typ av återgivning, som också kallas "certifierad översättning", kräver ett personligt intyg från en auktoriserad översättare i form av sigill och namnteckning. På vår byrå är det möjligt att få en auktoriserad översättning med godkänd elektronisk signatur, vilket inte bara garanterar den högsta säkerhetsnivån utan också sparar tid och pengar.

AI-tjänster

Vi tillhandahåller och bearbetar de språk-, text-, ljud- och bilddata som behövs för utveckling av maskininlärningsalgoritmer, databehandlingsmotorer och artificiell intelligens. Vi garanterar språkligt stöd och hjälp med att rekrytera medarbetare som talar främmande språk.

Medicinsk och farmaceutisk översättning

Vi har ett team av pålitliga specialister, de flesta ingenjörer och doktorer, inom olika expertområden. Medicinska och farmaceutiska översättningar tilldelas endast översättare med högre utbildning och yrkeserfarenhet.

Lokalisering av spel och programvara

Vi anpassar innehållet i ett spel till en viss språklig verklighet och de målgrupper som verkar inom den med största omsorg och precision, vilket säkerställer ett positivt mottagande av dina spel och programvaror på utländska marknader. Översätt ditt spels Steam-beskrivning gratis!

Tolkning

Tolktjänsterna omfattar simultan-, konsekutiv-, konferens-, visknings- och samhällstolkning samt ledsagande översättning och syntolkning. Våra tolkar är kända för sin precision och omfattande erfarenhet inom detta område.

Konsultverksamhet

Vi skapar och utvecklar interna översättningsavdelningar samt implementerar och förbättrar verktyg för översättningsstöd. Dessutom erbjuder vi utbildnings- och konsulttjänster eller hjälp med att bygga upp ett översättningsteam för ditt företag från grunden.

Copywriting och transkreation

Vi begränsas inte till att bara översätta någons innehåll – vi skapar det! Vi hjälper dig att bygga upp din identitet, kommunikation och budskap som når din målgrupp på ett framgångsrikt sätt.

Diuna Akademin

Vi utbildar översättare på olika kompetensnivåer. Vår utbildningsplattform innehåller kurser, webbseminarier och e-böcker som gör det möjligt för översättare att få kunskaper och färdigheter som är särskilt värdefulla på den snabbt föränderliga arbetsmarknaden.

Spela videoklipp

Diuna i

0
år erfarenhet av översättningsmarknaden
0 +
översatta språk
0
professionella översättare
0 +
nöjda kunder

Vi är av:

Prenumerera på vårt

💥 Få månatliga rabatter på översättningar.

💥 Utforska olika kulturer och språk och få en rejäl dos kunskap varje månad!

Beställ din kostnadsfria

💥 Upptäck hur du kan minska översättningskostnaderna i kristider.

💥 Vi ger dig enkla tips på hur du kan spara pengar när du lägger ut översättningar på entreprenad, så att du kan maximera din budget och effektivitet.

Följ oss!