Översättningsbyrå

för specialuppdrag

Vi erbjuder språktjänster som är skräddarsydda för dina behov. Vi arbetar extremt snabbt. Skicka oss ett e-postmeddelande så får du en kostnadsfri prisuppskattning av din beställning.

Vi översätter allt du vill

…och mer! Upptäck vårt utbud av översättnings- och tolkningstjänster, copywriting, transkreation och korrekturläsning samt språklig outsourcing och insamling av AI-data.

Standardöversättningar och tekniska översättningar

Vi översätter texter från alla områden. Vi tillhandahåller även översättningar som uppfyller kraven i ISO 17100:2015.

Översättningar som stärks med en elektronisk signatur

En kvalificerad elektronisk signatur garanterar den högsta säkerhetsnivån. Ett elektroniskt undertecknat dokument sparar tid och pengar åt våra kunder.

Medicinska och farmaceutiska översättningar

Vi har en permanent och bred uppsättning språkspecialister på kontoret, huvudsakligen ingenjörer och doktorer inom olika områden. Specialiserade översättare med specialutbildning ansvarar för medicinska och farmaceutiska översättningar.

Korrekturläsning

Det rätta innehållet måste vara perfekt i sin form för att undvika missförstånd. Vi hjälper dig att förbereda det på bästa sätt och i enlighet med alla grammatik- och stavningsregler.

Insamling av AI-data

Vi tillhandahåller de uppgifter som behövs för att utveckla digitala produkter och tjänster, sökmotorer, algoritmer eller bearbetningsmotorer. Vi rekryterar lingvister för olika projekt och specialisttjänster.

Certifierade översättningar

Kallas även auktoriserade eller svurna översättningar. De ska vara personligen stärkta av den auktoriserade översättaren i form av ett sigill och en namnteckning.

Översättningar av patent- och industriell äganderätt

Vi samarbetar med patentombud som företräder klienter inför patentverket, förvaltningsdomstolar, WIPO:s internationella kontor, Europeiska patentverket (EPO) och Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO).

Tolkning

Tolkningen omfattar simultantolkning, konsekutivtolkning, konferenstolkning, viskningstolkning, miljötolkning, ledsagningstolkning och avistatolkning. Våra tolkar kännetecknas av precision och lång erfarenhet.

Lokalisering av spel och programvara

Vi anpassar spelets innehåll mycket noggrant och exakt till den språkliga verkligheten och de målgrupper som verkar i den. Detta gör det möjligt för spel och programvara att lyckas på utländska marknader.

Copywriting och transkreation

Vi begränsar oss inte till att bara översätta andras innehåll – vi hjälper även till att skapa det och ge det form! Vi utformar identiteter, kommunikation och budskap som kommer att ge gensvar hos din publik.

Spela videoklipp

Diuna i

0
år erfarenhet av översättningsmarknaden
0
översatta språk
0
professionella översättare
0
nöjda kunder

Vi är av:

Följ oss!