Prekladateľská agentúra

so špeciálnym zameraním

Poskytujeme jazykové služby prispôsobené vašim požiadavkám. Pracujeme expresne – pošlite nám e-mail a následne obdržíte bezplatné nacenenie vašej objednávky.

Preložíme všetko, čo si prajete

…a ešte viac! Preskúmajte našu ponuku prekladov, tlmočenia, písania textov, transkreácie a korektúry, ako aj jazykového outsourcingu a zberu dát AI.

Bežné a technické preklady

Prekladáme texty z akýchkoľvek oblastí. Navyše poskytujeme aj preklady v súlade s ISO 17100:2015.

Preklady overené elektronickým podpisom

Overený elektronický podpis zaručuje najvyššiu mieru bezpečnosti. Elektronicky podpísaný dokument našim klientom šetrí čas aj peniaze.

Lekárske a farmaceutické preklady

Zamestnávame stály, rozsiahly tím jazykových špecialistov, najmä inžinierov a PhD. v rôznych odboroch. Špecializovaní prekladatelia s odbornou prípravou majú na starosti lekárske a farmaceutické preklady.

Korektúra

Obsah musí mať bezchybnú formu, aby sa predišlo akýmkoľvek nedorozumeniam. Môžeme vám pomôcť s prípravou textu tak, aby znel čo najlepšie a bol v súlade so všetkými gramatickými a pravopisnými pravidlami.

Zber dát AI

Poskytujeme dáta pre rozvoj digitálnych produktov a služieb, vyhľadávacích nástrojov, algoritmov alebo nástrojov na spracovanie dát. Zamestnávame lingvistov na rôzne projekty a špecializované pozície.

Súdne preklady

Často označované ako úradné preklady. Tieto preklady vyžadujú osvedčenie certifikovaným prekladateľom formou pečiatky a podpisu.

Preklady patentov a duševného vlastníctva

Spolupracujeme s patentovými zástupcami, ktorí zastupujú klientov pred Patentovým úradom, správnymi súdmi, medzinárodnou kanceláriou Svetovej organizácie duševného vlastníctva, Európskym patentovým úradom (EPO) a Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

Tlmočenie

Tlmočnícke služby zahŕňajú simultánne, konzekutívne, konferenčné, šepkané a sprievodné tlmočenie, zjednodušené tlmočenie týkajúce sa životného prostredia a tlmočenie písaného textu. Naši tlmočníci sa vyznačujú presnosťou a rozsiahlymi skúsenosťami v danej oblasti.

Lokalizácia hier a softvérov

Dôkladne sa prispôsobujeme obsahu každej hry, jej jazykovej realite a ľuďom, ktorí ju hrajú. Práve to umožňuje hrám a softvérom dosiahnuť úspech na zahraničnom trhu.

Písanie textov a transkreácia

Neobmedzujeme sa iba na preklad textov – my ich aj tvoríme! Zhotovujeme identity, rozhovory a správy, ktoré ľudí ihneď zaujmú.

Prehrať video

Diuna v

0
rokov skúseností v prekladateľskom odbore
0
prekladaných jazykov
0
profesionálnych prekladateľov
0
spokojných zákazníkov

nám:

Sledujte nás!