Diuna Group

ten správny partner pre lingvistické výzvy

Naše jazykové služby sú vám šité na mieru. Pracujeme v expresnom režime – obráťte sa na nás a získajte bezplatný vzor prekladu a cenovú ponuku.

Preložíme všetko, čo potrebujete

…a ešte viac! Prezrite si naše služby v oblasti prekladu a tlmočenia, lokalizácie, transkreácie, poradenstva, ako aj zhromažďovania a anotácie dát za účelom školenia umelej inteligencie. 

Všeobecný
a špecializovaný preklad

Prekladáme texty z každej oblasti pre veľké korporácie, MSP sektor a verejné inštitúcie. Náš riadiaci systém je v súlade s normou ISO 90001:2015.

Preklad patentov
a priemyselného vlastníctva

Spolupracujeme s patentovými agentúrami, ktoré zastupujú klientov pred Patentovým úradom Poľskej republiky, správnymi súdmi, Medzinárodným úradom WIPO, Európskym patentovým úradom (EPO) a Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

Súdny preklad

Taktiež hovorovo nazývaný „osvedčený preklad“, je typ prekladu, ktorý vyžaduje osobnú atestáciu od súdneho prekladateľa vo forme pečiatky a podpisu. V našej agentúre je možné získať súdny preklad s kvalifikovaným elektronickým podpisom, čo zaručuje nielen najvyššiu úroveň bezpečnosti, ale aj úsporu času a peňazí.

Služby umelej inteligencie

Poskytujeme a spracovávame jazykové, textové, zvukové a vizuálne údaje potrebné pre vývoj algoritmov strojového učenia, zariadení na spracovanie údajov a umelej inteligencie. Zaručujeme vám jazykovú podporu a pomoc pri nábore cudzojazyčných zamestnancov.

Lekársky
a farmaceutický preklad

Zamestnávame tím dôveryhodných odborníkov, hlavne inžinierov a doktorov z rôznych oblastí odbornosti. Lekárske a farmaceutické preklady sú zverené len prekladateľom s vysokoškolským vzdelaním a odbornými skúsenosťami.

Lokalizácia hier
a softvéru

K prispôsobeniu obsahu hry danej jazykovej realite a publiku, ktoré v rámci nej funguje, pristupujeme s maximálnou starostlivosťou a precíznosťou, čo zaručuje pozitívne vnímanie vašich hier a softvéru na zahraničných trhoch. Preložte opis svojej hry na platforme Steam zadarmo!

Tlmočenie

Tlmočnícke služby zahŕňajú simultánne, konzekutívne, konferenčné, šepkané a komunitné tlmočenie, ako aj sprievodné a tlmočenie z listu. Naši tlmočníci sú známi svojou precíznosťou a bohatými skúsenosťami v tejto oblasti.

Poradenstvo

Vytvárame a rozvíjame interné prekladateľské oddelenia a pritom zavádzame a zlepšujeme nástroje na podporu prekladu. Okrem toho poskytujeme školenia a poradenské služby, ako aj pomoc pri budovaní prekladateľského tímu pre vašu spoločnosť od základov.

Copywriting a transkreácia

Neobmedzujeme sa však len na preklad cudzích textov – vytvárame aj svoje vlastné! Pomáhame budovať vašu identitu, komunikáciu a odkazy, ktoré si úspešne nájdu cestu k vášmu publiku

Diuna Academy

Školíme prekladateľov na rôznych úrovniach odbornej spôsobilosti. Naša vzdelávacia platforma obsahuje kurzy, webináre a e-knihy, ktoré prekladateľom umožňujú získať vedomosti a zručnosti, ktoré sú na rýchlo sa meniacom trhu práce mimoriadne cenené.

Prehrať video

Diuna v

0
rokov skúseností v prekladateľskom odbore
0
prekladaných jazykov
0
profesionálnych prekladateľov
0
spokojných zákazníkov

nám:

Prihláste sa k odberu

💥 Získajte mesačné zľavy na preklady.

💥 Preskúmajte rôzne kultúry a jazyky a získajte každý mesiac poriadnu dávku vedomostí!

Požiadajte o bezplatnú

💥 Zistite, ako znížiť prekladateľské náklady v krízovom období.

💥 Ponúkame jednoduché kroky, ako ušetriť na outsourcingu firemných prekladov a zabezpečiť maximalizáciu rozpočtu a efektivity.

Sledujte nás!​