Překladatelská kancelář

pro speciální úkoly

Poskytujeme jazykové služby přizpůsobené vašim potřebám. Pracujeme expresně – napište nám a bezplatně obdržíte nacenění své zakázky.

Přeložíme vám všechno

… a nejen to! Seznamte se s naší nabídkou písemných překladů a tlumočení, copywritingu, transkreace a korektur a také jazykového outsourcingu a služby AI data collection.

Překlady obyčejné a technické

Překládáme texty z každého oboru. Nabízíme i možnost zhotovení překladů v souladu s normou ISO 17100:2015.

Překlady potvrzené elektronickým podpisem

Kvalifikovaný elektronický podpis garantuje nejvyšší úroveň bezpečnosti. Dokument podepsaný elektronickým podpisem je pro naše klienty úsporou času a peněz.

Překlady lékařské a farmaceutické

V kanceláři zaměstnáváme stálý, široký tým jazykových odborníků, hlavně inženýrů a doktorů věd z různých oborů. Za překlady z oblasti lékařství a farmacie odpovídají překladatelé, kteří mají odpovídající oborové vzdělání.

Korektura

Odpovídající obsah musí mít také ideální formu, aby nedocházelo k žádnému nedorozumění. Pomůžeme takový obsah připravit v nejlepší podobě a v souladu se všemi gramatickými a pravopisnými pravidly.

AI data collection

Dodáváme data potřebná pro rozvoj digitálních produktů a služeb, vyhledávače, algoritmy, agregátory dat. Provádíme nábor jazykových odborníků pro různé projekty a na specializovaná pracovní místa.

Soudní překlady

Často hovorově označované jako ověřené překlady. Musí obsahovat potvrzení osobně vystavené soudním překladatelem v podobě razítka a podpisu.

Překlady patentů a průmyslového vlastnictví

Spolupracujeme s patentovými zástupci, kteří zastupují klienty před Úřadem průmyslového vlastnictví, správními soudy, Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO), Evropským patentovým úřadem (EPO) a před Úřadem EU pro duševní vlastnictví (EUIPO).

Tlumočení

Rozsah tlumočení zahrnuje tlumočení simultánní, konsekutivní, konferenční, šušotáž, komunitní, průvodcovské, a vista. Naši tlumočníci se vyznačují přesností a velkou zkušeností v této oblasti.

Lokalizace her a programů

S velkou pečlivostí a přesností přizpůsobíme obsah hry danému jazykovému prostředí a publiku, které v něm působí. Díky tomu mohou hry a programy dosáhnout úspěchu na zahraničních trzích.

Copywriting a transkreace

Neomezujeme se pouze na překlady cizích obsahů – také je vytváříme! Pomáháme tvořit identifikaci, komunikaci a sdělení, která úspěšně osloví vašeho odběratele.

Přehrát video

Diuna v

0
et zkušeností na překladatelském trhu
0
překládaných jazyků
0
profesionálních překladatelů
0
spokojených klientů

do nás důvěru:

Sledujte nás!